Đường dây nóng :0941.12.72.12 -

Hỗ trợ trực tuyến

  • English:  
  • Việt Nam:  

Sản phẩm

Giường ngủ GIU-016
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường ngủ GIU-003
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường ngủ GIU-004
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường ngủ GIU-005
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường ngủ GIU-007
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường ngủ
 GIU-008
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Tủ thuốc bằng inox TTI-001
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Tủ thuốc bằng inox TTI-003
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Tủ thuốc bằng inox TTI-004
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường bó nạn xương inox (GYM-006)
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Bàn mát xa  GIB-002
Giá từ 2600000 đến 3500000

Chi tiết

Bàn khám bệnh GIB-004
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Bàn sanh GIB-005
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Ghế/giường nuôi bệnh nhân (GYM-007)
Giá từ 3500000 đến 5000000

Chi tiết

Giường inox 2 tay quay (GYM-007)
Giá từ 3100000 đến 4500000

Chi tiết

Giường Inox có thanh chắn (GYM-008)
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Giường nhi (GYM-008)
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Xe băng ca (STM-003)
Giá từ 3500000 đến 4500000

Chi tiết

Cửa gỗ cao cấp CUA-003
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Cửa gỗ cao cấp CUA-004
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Cửa gỗ cao cấp CUA-007
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Cửa gỗ cao cấp CUA-010
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Cửa gỗ cao cấp CUA-011
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

HTV7 - Đồng hành cùng hàng Việt

Quảng Cáo
Tủ y tế
Xe đẩy y tế
Xe lăn
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
Lựa chọn tỉ giá ngoại tệ: