Đường dây nóng :0941.12.72.12 -

Hỗ trợ trực tuyến

  • English:  
  • Việt Nam:  

Xe đẩy y tế

Xe đẩy cấp cứu XCC-005
Giá từ 9500000 đến 13500000

Chi tiết

Xe đẩy y tế cấp thuốc - XDT-001
Giá từ 10000000 đến 20000000

Chi tiết

Xe đẩy thuốc cấp cứu XCC-004
Giá từ 10000000 đến 15000000

Chi tiết

Xe đẩy hồ sơ bệnh nhân XHS-001
Giá từ 5000000 đến 8000000

Chi tiết

Xe đẩy đồ vải XJC-002
Giá từ 7500000 đến 9500000

Chi tiết

Xe đẩy y tế XJC-002
Giá từ 10000000 đến 13000000

Chi tiết

Xe đẩy y tế XJC-001
Giá từ 5500000 đến 7000000

Chi tiết

Xe đẩy gây mê XCC-002
Giá từ 9000000 đến 11000000

Chi tiết

Xe đẩy gây mê XCC-003
Giá từ 9500000 đến 11500000

Chi tiết

Bàn ăn bệnh nhân
Giá từ 2000000 đến 3000000

Chi tiết

Bàn ăn bệnh nhân
Giá từ 3000000 đến 4500000

Chi tiết

Xe đẩy thuốc - dụng cụ XDC-002
Giá từ 1500000 đến 2500000

Chi tiết

Xe đẩy đồ vải y tế XED-001
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Xe đẩy y tế 3 tầng có xô XED-003
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Xe đẩy y tế 2 tầng có xô XED-004
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

Xe đẩy y tế XED-005
Giá từ Liên hệ đến Liên hệ

Chi tiết

12

HTV7 - Đồng hành cùng hàng Việt

Quảng Cáo
Tủ y tế
Xe đẩy y tế
Xe lăn
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
Lựa chọn tỉ giá ngoại tệ: