Logo đầu trang
0
Menu

Giỏ hàng

Giỏ hàng trống

Bánh xe y tế

Giá KM: 200.000 đ
Giá gốc: 220.000 đ

Bánh xe y tế

 

 

Thông số kỹ thuật như hình vẽ.

Mô tả sản phẩm

Bánh xe y tế

 

 

Thông số kỹ thuật như hình vẽ.